ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

به گزارش کمیته اطلاع رسانی چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو در پنل رادیو در عصر شبکه موضوعات وضعیت رادیو اینترنت و پیوند آن با شبکه های اجتماعی و گوشی هوشمند و چند رشانه ای مورد بررسی قرار میگیرد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

همزمان با برگزاری چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو و ششمین اجلاس جهانی صدا، مجموعه مستندهای « استودیو هشت» ویژه بزرگداشت مفاخر رادیو از شبکه های سراسری و استانی پخش می شود.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

همیشه جشن‌ها و جشنواره‌ها فارغ از بازندگی و برندگی شرکت کنندگان، حلاوت خاصی داشته و دارد. هرچند، هدف اصلی جشنواره‌ها تلاش برای شناسایی و حمایت از برنامه‌سازان نخبه است.

©2022 IRIB All Rights Reserved | کلیه حقوق برای صدای جمهوری اسلامی ایران محفوظ است ۱۳۹۸©