داوری بخش داخلی پانزدهمین جشنواره رادیو آغاز شد

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

رئیس کمیته داوری پانزدهمین جشنواره بین المللی رادیو با اشاره به تعداد آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره گفت: داوری بخش داخلی جشنواره از 30 دی ماه 98 آغاز شد.

 

ه گزارش کمیته اطلاع رسانی پانزدهمین جشنواره رادیو، بهنام احمد پور مبارکه، دبیر کمیته داوری پانزدهمین جشنواره بین المللی رادیو با اعلام این خبر، تصریح کرد: داوری بخش داخلی پانزدهمین جشنواره رادیو از 30 دی ماه 98 با حضور 32 نفر از کارشناسان و اساتید
حوزه رسانه ورادیو آغاز شده وتا اواسط بهمن ماه نتایج این مرحله از داوریها مشخص خواهد شد.
احمد پور تصریح کرد: در مجموع در بخش داخلی پانزدهمین جشنواره بین المللی رادیو 203 اثر رادیویی در 12 قالب برنامه سازی ،مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و بعد از آن برنامه های منتخب به مرحله نهایی راه پیدا می کنند.