اولین جلسه کمیته آموزش پانزدهمین جشنواره رادیو برگزار شد

چاپ
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش روابط عمومی معاونت صدا  اولین جلسه کمیته آموزش جشنواره پانزدهم رادیو با حضور اساتید و صاحب ­نظران حوزه صدا برگزار گردید .

 

در این جلسه با تاکید بر نقش آموزش در ارتقای سطح مهارت و دانش کارکنان برنامه ریزی جهت هم اندیشی های آموزشی و کارگاه ها در راستای شعار جشنواره و نیز بهره­گیری از تجربیات صاحبان آثار منتخب تاکید شد .