مقدمه:

صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی و به پشتوانه چهارده دوره برگزاری جشنواره بین المللی رادیو با هدف كشف توانمندي‏ها و تشويق برنامه سازان به ابتكار و نوآفريني، گسترش توانايي های برنامه سازی مطابق با فن آوری های نوین و نگرش هاي تازه، بر آن است تا براي دستيابي به كيفيتي افزون تر، پانزدهمین گام را در این مسیر مهم بردارد و بستري شايسته براي ارتقای کیفی برنامه سازی و تبادل انديشه ها و آموخته ها در عرصه برنامه سازی رادیو فراهم سازد.

دبیرخانه پانزدهمین جشنواره بین المللی رادیو

بخش های پانزدهمین جشنوارۀ بین المللی رادیو:

۱- بخش داخلی:

هر یک ازشبکه های رادیویی بر اساس سهمیه مندرج در جدول زیر می توانند در بخش داخلی جشنواره شرکت کنند.

 

ردیف

موضوع/ساختار

تعداد سهمیه

تعداد برندگان نهایی

۱

مجله رادیویی

۳ برنامه

۲ برنامه

۲

برنامه گفتارمحور

۲ برنامه

۲ برنامه

۳

برنامه گفتگومحور

۲ برنامه

۲ برنامه

۴

ساختارهای نوین

۵ برنامه

۲ برنامه

۵

مستند

مسابقه

نمایش

نغمات آیینی

جمعا ۴ برنامه (به انتخاب شبکه)

۴ برنامه (در هر بخش یک برنامه)

۶

دفاع مقدس

اقتصادمقاومتی و رونق تولید

برنامه های مناسبتی

زبان فارسی

۴ برنامه (به انتخاب شبکه)

۴ برنامه (در هر بخش یک برنامه)

 جدول شماره ۱

 

 سه برنامه برتر که در ساختارهای ردیف ۱ تا ۵ معرفی شده و به موضوع «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» پرداخته اند، جایزه ای جداگانه تعلق خواهد گرفت.

 

*براساس نظرات و پیشنهادهای اعضای محترم شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی رادیو مقرر گردید بخش های نمایش، طنز، رادیو پیام و آوا، فضای مجازی و رادیو نما از جشنواره خارج و در قالب جشنواره یا جشنواره های دیگری برگزار شوند.

 

۱-۱- شرایط شرکت در بخش داخلی   

- شبکه های رادیویی می بایست حداکثر تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ یک برنامه منتخب خود در هر بخش را انتخاب کرده و تاریخ پخش یک قسمت مورد نظر را به دبیرخانه جشنواره اعلام نمایند.

- هیئت داوران از میان برنامه های پخش شده همان عنوان از تاریخ ۹۸/۲/۱۵ تا ۹۸/۷/۱۵ یک برنامه و از تاریخ ۹۸/۷/۱۵ تا ۹۸/۱۰/۱۵ یک برنامه را به صورت تصادفی انتخاب کرده و هر سه برنامه داوری خواهند شد.

- در صورتیکه آغاز پخش برنامه دیرتر از آبان ماه باشد تاریخ برنامه های انتخاب شده از تاریخ شروع برنامه تا پایان مهلت شرکت در جشنواره خواهد بود.

- در صورتیکه برنامه ای از جدول پخش حذف شده باشد و شبکه علاقمند به شرکت دادن آن باشد تاریخ های مورد بررسی در برهه زمانی تولید شده آن برنامه خواهد بود، لکن در هرحال بایستی برنامه حداقل به مدت پنج ماه پخش شده باشد.

- برنامه هایی که بعد از ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۸ در جدول پخش شبکه ها قرار گرفته باشند نمی توانند در این بخش شرکت کنند.  برنامه های ردیف ۴ و ۶ جدول شماره یک از این شرایط مستثنی بوده و برنامه­های تولید شده تا پایان آذرماه ۱۳۹۸ می توانند در این بخش شرکت کنند.

- حداکثر زمان برنامه های ارسالی می بایست ۱۲۰ دقیقه باشد. بنابراین، شبکه هایی که برنامه های مجله ای و یا زنده با زمان بیش از ۱۲۰ دقیقه داشته باشند می بایست زمان شروع و پایان ۱۲۰ دقیقه از آن را به جشنواره اعلام کنند.

- پروندۀ داده‏های متن برنامه ها و طرح ثبت شده آنها در سامانه جامع طرح و برنامه معاونت صدا نیز می بایست به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.

۱-۲-مرحله انتخاب آثار: برنامه هایی که در مرحله انتخاب آثار  بیشترین نمره  را داشته باشند به مرحله داوری راه خواهند یافت.

۱-۳-مرحله نهایی: در هر عنوان برنامه (در صورت کسب امتیاز لازم) حداکثر ۵  نامزد نهایی اعلام خواهد شد.

۱-۴- بهترین برنامه ها: جوایز این بخش به صاحب اثر (تهیه کننده) اهدا خواهد شد و همینطور از مدیرگروه   برنامه های حائز رتبه های اول نیز تجلیل به عمل خواهد آمد.

۱-۵- بهترین عناوین شغلی: هیئت داوران، از میان تمامی برنامه ها، بهترین عوامل برنامه ساز را انتخاب کرده و از دو رتبه اول هر عنوان شغلی، بر اساس جدول زیر، تقدیر به عمل خواهد آمد.

ردیف

عنوان

رتبه

جایزه

۱

گویندگی مرد

اول

تندیس، لوح تقدیر و مبلغ پنجاه میلیون ریال

دوم

لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال

۲

گویندگی زن

اول

تندیس، لوح تقدیر و مبلغ پنجاه میلیون ریال

دوم

لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال

۳

گزارشگری

اول

تندیس، لوح تقدیر و مبلغ پنجاه میلیون ریال

دوم

لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال

۴

صدابرداری

اول

تندیس، لوح تقدیر و مبلغ پنجاه میلیون ریال

دوم

لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال

۵

نویسندگی

اول

تندیس، لوح تقدیر و مبلغ پنجاه میلیون ریال

دوم

لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال

۶

بازیگری زن

اول

تندیس، لوح تقدیر و مبلغ پنجاه میلیون ریال

دوم

لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال

۷

بازیگری مرد

اول

تندیس، لوح تقدیر و مبلغ پنجاه میلیون ریال

دوم

لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال

جدول  شماره ۲

 تذکر مهم: عوامل برنامه ساز شبکه های رادیویی معاونت صدا تنها در صورتی مجاز به شرکت دربخش های داخلی، ویژه و بین الملل این جشنواره خواهند بود که دارای کد برنامه سازی  از امور اداری معاونت صدا باشند؛ در غیر اینصورت در مرحله انتخاب آثار از جشنواره حذف خواهند شد.

 

۱-۶- جایزه بخش داخلی:

ردیف

عنوان

رتبه

جایزه

۱

بهترین برنامه ها در هر عنوان

( مندرج در جدول شماره ۱)

اول

تندیس، لوح تقدیر و مبلغ هشتاد میلیون ریال

دوم

لوح تقدیر و مبلغ پنجاه میلیون ریال

جدول  شماره ۳

 

 

۲- بخش ویژه

برای حضور حداکثری برنامه سازان در جشنواره رادیو، «بخش ویژه» در جشنواره طراحی شده که بخش برنامه‏ های آزاد از حیث ساختار و موضوع است و تنها شرط پذیرش این برنامه ها مدت زمان زیر بیست دقیقه آنهاست.

در این بخش ۱۵ برنامه ای که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشند به  مرحله نهایی راه پیدا خواهند کرد.

 

۲-۱- شرایط شرکت در بخش ویژه: 

 • ۲-۱-۱- شرایط شرکت مراکز استان ها در بخش ویژه:

 هریک مراکز استان ها هر کدام تا سقف ۲ برنامه می توانند در این بخش شرکت کنند.

 • ۲-۱-۲- شرایط شرکت معاونت برون مرزی در بخش ویژه:

 معاونت برون مرزی تا سقف ۵ برنامه می تواند در این بخش شرکت نماید.

 • ۲-۱-۳- شرایط شرکت معاونت سیاسی در بخش ویژه:

معاونت سیاسی نیز می تواند با ۳ برنامه در این بخش شرکت نماید.

 • ۲-۱-۴- شرایط شرکت عوامل برنامه ساز معاونت صدا در بخش ویژه:

تمامی افراد فعال معاونت صدا در هریک از مشاغل برنامه سازی می توانند به عنوان صاحب اثر (یک برنامه رادیویی) در این بخش شرکت نمایند.

 

۲-۲- جایزه بخش ویژه:

- برنامه های برتر ( فارغ از ساختار):

ردیف

عنوان

رتبه

جایزه

۱

بهترین برنامه

(فارغ از ساختار)

اول

لوح تقدیر و مبلغ پنجاه میلیون ریال.

دوم

لوح تقدیر و مبلغ چهل میلیون ریال

سوم

لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال

جدول شماره ۴

 

- عوامل برتر بخش ویژه :

ردیف

عنوان

رتبه

جایزه

۱

گویندگی مرد

اول

لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال

۲

گویندگی زن

اول

لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال

۳

گزارشگری

اول

لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال

۴

صدابرداری

اول

لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال

۵

نویسندگی

اول

لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال

۶

بازیگری

اول

لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال

جدول شماره ۵

 

۲-۳- مهلت ارسال آثار: ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸

 

 

 ۳- بخش مردمی

۳-۱- شرایط آثار برای شرکت در بخش برنامه های مردمی:

     -کلیه شنوندگان و علاقمندان رادیو ( به غیر از همکاران سازمان صداوسیما) می توانند در این بخش رقابت کنند .

 • موضوع آثار آزاد می باشد.
 • آثار می بایست‎ در قالبهای گزارش و مستند رادیویی، پادکست رادیویی (برنامه های کوتاه)،آنونس معرفی برنامه های رادیو، گزارش ورزشی رادیویی، قطعه موسیقی نمایش کوتاه رادیویی تولید شوند.
 • زمان مجاز  آثار  ارسالی در قالب های گزارش وگزارش ورزشی حداکثر  ۵ دقیقه، پادکست رادیویی (برنامه‏ های کوتاه) و مستند رادیویی حداکثر ۲۰ دقیقه، قطعه موسیقی حداکثر ۳دقیقه و آنونس معرفی برنامه های رادیویی حداکثر ۹۰ ثانیه‎‎ است.

 

۳-۲- موضوعات پیشنهادی

  محیط زیست، گردشگری، سبک زندگی، صلح جهانی، اخلاق، گام دوم انقلاب اسلامی، زبان فارسی

   

۳-۳- ارسال آثار

آثار تولید شده باید از طریق درگاه بخش مردمی تا تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۸از طریق سایت جشنواره ارسال شود.

 

۳-۴- فرآیند داوری

 • هیات انتخاب آثار ۴۰  اثر را برای مرحله داوری انتخاب کرده و ۲۰ اثر راه یافته به مرحله نهایی را تا پایان بهمن ماه  از طریق سایت جشنواره اعلام می‌کند.
 • نامزدهای دریافت جایزه به مراسم افتتاحیه دعوت خواهند شد.
 • از آثار برتر در مراسم پایانی تقدیر می شود و سایر نامزدها نیز لوح سپاس دریافت می کنند.

۳-۵- جوایز بخش مردمی 

ردیف

عنوان

رتبه

جایزه

۱

پادکست (برنامه کوتاه)

اول

لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال

۲

گزارش

اول

لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال

۳

مستند رادیویی

اول

لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال

۴

قطعه موسیقی

اول

لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال

۵

گزارش ورزشی

اول

لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال

۶

آنونس معرفی برنامه های رادیویی

اول

لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال

۷

نمایش رادیویی

اول

لوح تقدیر و مبلغ سی میلیون ریال

جدول شماره ۶

 

 

۴- بخش بین الملل

۴-۱- شرایط شرکت در بخش بین­ المللی

شبکه های رادیویی، معاونت سیاسی و مراکز استانها بر اساس سهمیه مندرج در جدول زیر می توانند در بخش بین الملل جشنواره شرکت کنند.

 

ردیف

شبکه/مرکز/رادیو

حداکثر سهمیه در هر عنوان

حداکثر مجموع سهمیه

۱

شبکه های رادیویی معاونت صدا

۱

۵ اثر

۲

مراکز استانها

۱

۳

۳

شبکه های رادیویی خارجی

۱

۳

۴

رادیوهای برون مرزی

۱

۲

۵

معاونت سیاسی

۱

*۲

جدول شماره ۷

 

* معاونت سیاسی می توانند با حداکثر ۲ برنامه رادیویی در عناوین مستند و مینی فیچر در جشنواره شرکت نمایند. 

          

 • از هر برنامه ساز (در داخل و خارج از کشور) فقط یک اثر پذیرفته می شود.
 • برنامه هایی که قبلا در جشنواره های داخلی و بین المللی انتخاب شده باشند، داوری نخواهند شد.
 • شرکت کنندگان داخلی تا تاریخ ۱۵/۱۰/۹۸ فرصت دارند برنامه ها را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
 • شرکت کنندگان خارجی تا تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ (۴ فوریه ۲۰۲۰) فرصت دارند برنامه ها را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
 • ترجمه متن برنامه­های راه یافته به مرحله نهایی در قالب word ارسال شود.
 • رادیو های خارجی شرکت کننده باید ترجمه کامل برنامه را به زبان انگلیسی با ذکر زمان آیتم ها ارسال کنند.
 • شبکه های رادیویی داخلی در مرحله ی اول نیازی به ترجمه ندارند .
 • برنامه ها بایستی با فرمت «(STANDARD FORMAT )mp3» و از طریق صفحه ویژه آثار در سایت جشنواره  به نشانیwww.Radiofestival.ir ارسال شوند.
 • درج نام عوامل اصلی برنامه در فرم ثبت نام الزامی است.

 

۴-۲- مراحل داوری

اسامی برنامه های راه یافته به مرحله نهایی ۱۵/۱۲/ ۱۳۹۸مطابق با ۵ مارس در سایت جشنواره اعلام می شود.

 ۴-۲-۱- مرحله انتخاب آثار: ۲۴ اثر برگزیده از شرکت کنندگان داخلی و ۲۴ اثر برگزیده از شرکت کنندگان خارجی به مرحله نهایی راه خواهند یافت.

۴-۲-۲- مرحله نهایی: در هر عنوان (قالب) در صورت کسب امتیاز لازم حداکثر ۲ اثر پذیرفته خواهد شد. در این بخش از صاحب اثر تقدیر خواهد شد.

 

۴-۳- ملاک های داوری

- انتخاب هدف و تناسب آن با مخاطبان هدف: جذابیت موضوع و موفقیت در انتقال پیام

- اصالت محتوا: نوآوری و خلاقیت در شیوه ارائه محتوا و ساختار

- تکنیک برنامه سازی: پرداخت هنرمندانه برنامه و توجه به نشانه شناسی برنامه سازی رادیویی (شامل: ترکیب مناسب موسیقی، کلام، افکت، رمزگان زبان و...)

- کیفیت مناسب فنی

 

۴-۴- قالب و ساختار آثار

مدت

عنوان انگلیسی

عنوان

حداکثر ۳۰ دقیقه

Documentary

مستند

حداکثر ۳۰  دقیقه

Docudrama

مستند-نمایش  ( مستند درام)

حداکثر ۵ دقیقه

Mini  Feature

مینی فیچر

حداکثر ۵ دقیقه

Short Drama

نمایش کوتاه

حداکثر ۶۰دقیقه

On-Air Personality

برنامه های شخصیت محور

حداکثر ۶۰ دقیقه

Edutainment

آموزشی- سرگرمی

حداکثر ۹۰ ثانیه

PSA-CSA

آگهی خدمات عمومی / اجتماعی

حداکثر ۶۰ دقیقه

User Generated Content Programs

برنامه هایی با محتوای تولیدی کاربران

جدول شماره ۸

 • برنامه‌ رادیویی مستند-نمایش یا مستند درام که برگرفته از داستان‌های واقعی تاریخی است، برنامه‏ای با سبک مستند است که دارای ویژگی‌های دراماتیک اجراهای تاریخی است. به سخن دیگر، یک مستندنمایش به نوعی بازسازی نمایش گونه از واقعیتی است که قبلا رخ داده است و حال به شکل مستند، بازسازی می شود.
 • برنامه هایی با محتوای تولیدی کاربران، برنامه هایی هستند که محتوای آنها با استفاده از هر شکلی از محتوای برخط ساخته شده باشند. این محتوا شامل مطالب وبلاگ‌ها، ویکی‌ها، بحث‌های گروهی، پست‌ها، فایل‌های صوتی و تصویری، تصاویر دیجیتالی و سایر اشکال رسانۀ اینترنت‏پایه هستندکه توسط کاربران ایجاد می‌شوند و اغلب از طریق رسانه های اجتماعی در دسترس عموم قرار می‌گیرند. بدیهی است که منظور از کاربر لزوما مخاطب رادیو نیست.

 

۴-۵- جوایز بخش بین الملل

ردیف

عنوان

رتبه

جایزه

۱

بهترین برنامه

(در هر عنوان؛ مطابق جدول شماره ۷ )

اول

تندیس ولوح تقدیر و مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال

دوم

لوح تقدیر و مبلغ هشتاد میلیون ریال

جدول شماره ۹

 

۴-۵-۱- جوایز برگزیدگان خارجی

ردیف

عنوان

رتبه

جایزه

۱

بهترین برنامه

(در هر عنوان؛ مطابق جدول شماره ۷ )

اول

تندیس ، لوح تقدیر و مبلغ هزار یورو

دوم

لوح تقدیر و مبلغ هفتصد  یورو

جدول شماره ۱۰

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
Slider
©2020 IRIB All Rights Reserved | کلیه حقوق برای صدای جمهوری اسلامی ایران محفوظ است ۱۳۹۸©